info@mindsfusion.se 

Minds Fusion är er partner för expandering av affären i nya marknader

Minds Fusion är er affärspartner i handel och rådgivare för att hitta nya marknader och utöka handeln mellan Europa, Mellanöstern och Centralasien.

Allmänt är mellanöstern känd för naturresurserna gas och olja men det finns finns en stor marknad för tjänster och varor inom bland annat jordbruk, livsmedel, gruvindustri, tillverkningsindustri, hantverk med flera.

Historiskt har det funnits handel gällande det mesta mellan öst och väst genom mellanöstern via Sidenvägen. Det rådande politiska läget har minskat handeln men framtiden bådar ljusningar där affärsmöjligheter kan återupptas.

Tiderna har förändrats och behov av nya tjänster och varor har tillkommit. Med digitalisering och e-handel samt med fysisk närvaro tar vi fasta på befintliga kanaler och utforskar nya och spännande affärsområden.

Vi är verksamma i det svenska näringslivet med många års erfarenhet av marknader i Mellanöstern samt centralasien och har goda kulturella kunskaper där vår rådgivning kan öppna nya möjligheter för era framtida affärer.